Print Friendly
 • English
 • Eesti
 • Russian

Avatud : E - R 9:00 kuni 17:00
  Kontakt : +372 631 5441, +372 509 3547

Tingimused

 1. Ettevõttest

Teie isikuandmete kaitse on Kose Hambaravi OÜ (Studio Dental Care) (edaspidi: meie/me) jaoks tähtis. Kose Hambaravi OÜ on Eestis tegutsev hambaravi ettevõte. Meie kliinikud asuvad järgmistel aadressidel

 • Hariduse 2, Kose, 75101 Harjumaa;
 • Liivalaia 33, hotell Olümpia 25. korruse Tallinn.

Jätame endale õiguse muuta oma privaatsuspõhimõtteid igal ajal ilma Teile sellest ette teatamata ning kõnealused muudatused jõustuvad alates nende väljaandmise kuupäevast meie veebisaidil. Palun kontrollige uuendusi korrapäraselt.

       2.Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on Teie andmed, mida me kogume ja mille järgi Teie isik on äratuntav või mille alusel saab Teie isikut usaldusväärselt tuvastada. Nad võivad sisaldada Teie nime, aadressi, sünnikuupäeva, telefoninumbrit, e posti aadressi.

 1. Andmete kogumine

Me kogume isikuandmeid ainult siis, kui see on põhjendatult vajalik. Meie poolt isikuandmete kogumine on aus ja õiguspärane ega ole pealetükkiv. Kogume isikuandmeid otse Teilt ja ainult sel määral, mis on vajalik teenuse pakkumiseks.

Kogume Teilt isikuandmeid, kui registreerite omale meie kliiniku kodulehel (www.studiodentalare.eu) visiidiaja.

Kui Te ei soovi teatud isikuandmeid avaldada, võib juhtuda, et me ei saa Teile soovitud teenuseid pakkuda või tagada teenindust oma tavapärasel tasemel.

 1. Konfidentsiaalne teave

Me ei kogu, kasuta ega avalikusta konfidentsiaalset teavet, välja arvatud Teie selgel nõusolekul või eraelu puutumatuse seadustes lubatud tingimustel.

 1. Klõpsuvoo andmed

Tavaliselt ei ole Teil veebisaite külastades vaja meile öelda, kes Te olete, ega avaldada meile mis tahes isikuandmeid. Kui Te neid ise ei avalda, ei saa me kunagi teada, kes Te olete ja Te võite meie veebisaitidel anonüümselt suhelda.

Meie veebisaitide külastamisel salvestavad serverid automaatselt Teie harjumuste kohta põhiteavet, näiteks kasutatava veebilehitseja tüüp, operatsioonisüsteem, külastuse kuupäev, kellaaeg ja kestus ning vaadatud lehed. See teave on anonüümne ega võimalda Teie isikut tuvastada, samuti ei kombineeri me seda teavet Teie isikut tuvastava teabega. Me kogume ja analüüsime kõnealust teavet selleks, et paremini mõista, kuidas külastajad meie kodulehte kasutavad.

 1. Kasutamise ja avalikustamise teave

Me kasutame Teilt saadud isikuandmeid ainult selliseks otstarbeks, mis on nende kogumise eesmärgiga kooskõlas või sellega otseselt seotud. Kui annate meile oma isikuandmeid, on selge, millisel otstarbel neid kasutama hakatakse.

Lisaks võime kasutada Teie antud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1) et näha oma veebisaidi kasutajate rahvastikulist koosseisu ning oma tooteid ja teenuseid täiustada (see võib sisaldada isikuandmeid, nagu vanus ja sugu);

2) et kohandada meie veebisaidi ja selle sisu reklaamimist meie toodete-teenuste paremaks turustamiseks ning edendamiseks.

Teil on alati võimalus igast meie postitusest mis tahes ajal lahti öelda. Te saate alati tulevaste seda laadi teatiste saamisest loobuda olenemata sellest, millist otseturustust olete meilt tellinud.

Me ei müü, vaheta ega rendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu reklaamijad või telefonimüüjad.

Me ei jaga Teie isikuandmeid teiste organisatsioonidega.

 1. Teabe kvaliteet ja turvalisus

Kõiki isikuandmeid, mis Te meile annate, talletatakse ja hoitakse turvalisuse parimate tavade standardite järgi. Me kasutame asjakohaseid tehnika-, haldus- ja füüsilisi toiminguid, et kaitsta Teie isikuandmeid volitamata avalikustamise, kaotsimineku, väärkasutuse, muutmise või hävitamise eest. Me lubame isikuandmetele ligi pääseda ainult volitatud isikutel, kelle ärivajadus on kooskõlas teabe kogumise eesmärgiga. Volitatud isikud on kohustatud käsitlema Teie isikuandmeid konfidentsiaalsena.

 1. Juurdepääs

Te võite taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele igal ajal, kui saadate kirjaliku taotluse meie privaatsusega tegelevale kontaktisikule (vt kontaktandmeid allpool). Te ei pea oma taotlust põhjendama. Me võime Teilt küsida juurdepääsu tagamise eest väikest tasu, kui Teie andmete leidmine või kogumine ja sobivas vormis esitamine nõuab märkimisväärselt palju aega.

Harvadel erandjuhtudel ja ainult siis, kui see on lubatud eraelu puutumatuse seadusega, ei saa me Teile tagada juurdepääsu Teie isikuandmetele. Näiteks võime keelduda juurdepääsu andmisest, kui taotletud juurdepääs mõjutab põhjendamatult teiste privaatsust või kui seadus kohustab meid nimetatud teavet salajas hoidma. Kui me ei saa Teile juurdepääsu võimaldada, avaldame Teile meie keeldumise põhjused.

 1. Parandused

Me vaatame oma andmed korrapäraselt üle. Selle toimingu osana võime paluda Teil kinnitada oma isikuandmete õigsust. Kui Teie isikuandmed peaksid muutuma, teatage meile sellest alati, et me saaksime neid võimalikult kiiresti uuendada.

Kui Te soovite enda esitatud teavet muuta või inaktiveerida, võtke ühendust meie privaatsusega tegeleva kontaktisikuga. Me muudame või inaktiveerime igasuguse Teie isiku tuvastamist võimaldava teabe võimalikult kiiresti pärast Teie taotluse esitamist, v.a juhul, kui me oleme seaduse järgi kohustatud või volitatud seda mitte tegema. Kui Teie andmed on inaktiveeritud, ei pääse nendele enam ligi. Kuna süsteemi varukoopiad tehakse eri liiki andmekandjatele, võivad Teie andmed teatavatel asjaoludel siiski teatud tüüpi andmekandjatel säilida.

     10. Kolmandatest isikutest teenusepakkujad

Meie veebisaidil on lingid, mis viivad kolmandate isikute veebisaitidele. Me ei vastuta nende veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega sisu eest. Me soovitame Teil nende veebisaitide privaatsuspõhimõtteid ja kasutustingimusi lugeda ning mõista, enne kui avaldate neile ükskõik mis andmed.

      11.Kontaktandmed

Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib küsimusi isikuandmete kohta, mida me Teie kohta kogume, või selle kohta, kuidas me neid käitleme. Meie kontaktandmed privaatsusküsimuste tekkimise korral on järgmised:

Kose Hambaravi OÜ (Studio Dental Care)

Aadress: Liivalaia 33, hotell Olümpia 25. korrus.

Telefon: +3725093547, +3726315441 email: info@studiodentalcare.eu

        12.Kaebused

Kui Teil on probleeme või kaebusi seoses sellega, kuidas me oleme Teie isikuandmeid kogunud või käidelnud, siis võtke palun ülaltoodud andmete kaudu ühendust meie kontaktisikuga, kes tegeleb privaatsusküsimustega.

 

Meil on rõõm teada anda, et asume taas Olümpia hotelli 25.ndal korrusel.

võtavad vastu meie uues kliinikus Kesklinna Hambaravis, mis asub Narva mnt 26 II korrus.