Infoks patsiendile

Kuni 19 aastastastele lastele on hambaravi meie kliinikus TASUTA, lisandub teenustasu 5.-

Kose Hambaravi täpsed tööajad sõltuvad arstide töögraafikust. Arstide kohaloleku kohta saate infot küsida meie administraatorilt E-R 9.0-17.00.

Laupäeviti oleme avatud, ja eelregisteerimine on vajalik!

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise kord Kose Hambaravi OÜ-le:

Patsiendil on õigus teha ettepanekuid, väljendada tänu või rahulolematust.
Eelmainitu tuleks esitada Kose Hambaravi OÜ juhataja Maie Matšenasele taasesitamist võimaldavas vormis, kas paberkandjal (blanket küsi administraatorilt), kodulehekülje kaudu või e-maili teel (info@kosehambaravi.ee). Kaebusele vastatakse 30 päeva jooksul.
Kui juhatajaga koostöös ei õnnestu pretensioonile lahendust leida on patsiendil võimalus pöörduda Ravikvaliteedi komisjoni poole.

Tervisekassat puudutavad küsimused (laste ravijärjekorra pikkus, soodustused jms) esitada Eesti Tervisekassale:

 • klienditelefon 669 6630, tööajad, E, T, K, N 8.30-16.30 R 8.30-14.00.
 • e-posti teel info@tervisekassa.ee
 • posti teel: saates kirja aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113
 • külastades Eesti Tervisekassa klienditeenindusi Tallinn,Lastekodu 48, vastamise ajad:E, T, K, N 8.30-16.30 R 8.30-14.00.
Terviseameti nõuded ning kontaktid:

Enne Terviseametile helistamist või avalduse kirjutamist tee endale selgeks, millele soovid vastust.

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemide lahendamisega tegelevad:

 1. Tervishoiuteenuse osutaja (raviasutus jms) oma asutusesiseselt, kes soovib patsientidele osutada parima kvaliteediga arstiabi;
 2. Eesti Tervisekassa, kes kontrollib tervisekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist, (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega);
 3. Terviseameti järelevalve osakond, kes  kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele;
 4. Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, kes  annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Kaebuse või avalduse esitamine, juhul kui te ei ole rahul tervishoiuteenuse osutamisega

Kirjalik avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning peab sisaldama:

 • Patsiendi kontaktandmeid (nimi ja telefoninumber, e-posti või postiaadress);
 • Kõnealuse tervishoiuteenuse osutaja andmeid (raviasutuse nimetus, arsti vm tervishoiutöötaja nimi);
 • Vabas vormis ja allkirjastatud  nõusolekut (luba) kasutada patsiendi terviseandmeid, mis on avalduse asjaolude selgitamiseks vajalikud.

Anonüümseid avaldusi ei menetleta.

Avaldusi saab saata postiaadressil:
Terviseamet Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, või elektroonilisel postiaadressil:

E-postinfo@terviseamet.ee
Elektronpostiaadressile saadetud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Täpsema info selle kohta leia palun SIIT