Print Friendly, PDF & Email
  • Английский
  • Эстонский
  • Русский

часы работы : E - R 9:00 kuni 17:00
  Контакт : +372 631 5441, +372 509 3547

Начиная с 1 января 2015 года стоимость визита для застрахованных лиц в возрасте до 19 лет составляет 5 евро

laste hambaravi

Для лиц в возрасте до 19 лет, имеющих страховку Больничной кассы Эстонии, стоматологическое лечение бесплатно. Стоимость визита составляет 5 евро.

Больничная касса оплачивает застрахованному лицу моложе 19 лет только те стоматологические услуги, которые находятся в перечне услуг здравоохранения Больничной кассы Эстонии. Фирма, предоставляющая стоматологические услуги, должна являться партнёром Больничной кассы Эстонии. У Kose Hambaravi OÜ (Studio Dental Care) есть договор с Больничной кассой Эстонии.

Согласно § 72 части 1 закона о медицинском страховании ( Ravikindlustuse seadus сокращенно RaKS ) предел стоимости визита составляет 5 евро. Размеры платы за визит изложены на сайте Больничной кассы:

www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitiste-ja-tasude-maarad-www.haigekassa.ee/rus/rvk/razmeri-kompens

Согласно RaKS § 72 п 5, от оплаты за визит освобождаются:

а) беременные

б) дети в возрасте до двух лет

в) пациенты, нуждающиеся в чрезвычайной амбулаторной помощи, если за ней следует лечение в стационаре.

Согласно RaKS § 67 Больничная касса не компенсирует плату за визит. Согласно RaKS § 72 раздел 6, если пациент отказывается от оказания медицинской услуги менее чем за 24 часа до назначенного времени услуги или не является на приём в назначенное время, то в момент оказания последующей услуги предоставитель медицинских услуг имеет право требовать с пациента плату за визит в двойном размере.

По достижении лицом 19 лет, при условии, что необходимость в лечении была обнаружена во время последнего визита пациента еще до наступления 19 лет, в течении одного года стоматологическое лечение предоставляется бесплатно. В таком случае бесплатное стоматологическое лечение проводит тот предоставитель стоматологических услуг, который определил необходимость лечения.

Seoses  COVID-19  kõrge levimise ohuga anname teada, et oleme katkestanud oma kliinikus plaaniliste patsientide vastuvõtu.  

Kõigiga kellel on broneeritud visiit sellel ajavahemikul kui kliinik on suletud, võetakse lähiajal ühendust, et kokku leppida uus vastuvõtuaeg.
Hoiame Teid kindlasti asjade edasise käekäiguga kursis ja anname täiendavat informatsiooni oma kodulehel  ja Facebookis. Meiega saate suhelda e-maili teel.  

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247
Vältimatut hambaravi eriolukorras osutavad:
 https://www.haigekassa.ee/uudised/valtimatu-hambaravi-inimestele-tagatud

Teadaanne - Kliinik on ajutiselt suletud!