Print Friendly, PDF & Email
  • English
  • Eesti
  • Russian

Avatud : E - R 9:00 kuni 17:00
  Kontakt : +372 631 5441, +372 509 3547

Alates 1.01 2015 on alla 19-aastastele kindlustatutele visiiditasu 5 eurot

laste hambaravi

Alla 19-aastastele kindlustatutele on hambaravi tasuta ja visiiditasu 5 eurot. Haigekassa tasub alla 19-aastaste kindlustatute ainult nende hambaravi teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.

Hambaraviasutusel paab olema leping Haigekassaga. Kose Hambaravi OÜ-l (kaubamärgiga Studio Dental Care) on leping Haigekassaga. Ravikindlustuse seaduse (edaspidi RaKS) § 72 lg 1 kohaselt on visiiditasu piirmäär 5 eurot. Visiiditasude määrad on välja toodud ka Haigekassa kodulehel aadresil http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitiste-ja-tasude-maarad-.

RaKS § 72 lg 5 kohaselt ei võeta visiiditasu:

a) rasedatelt

b) alla kahe aastastelt lastelt

c) vältimatu ambulatoorse abi osutamisel, kui sellele järgneb statsionaarne teenus

RaKS § 67 kohaselt Haigekassa ei hüvita visiiditasu.

RaKS § 72 lg 6 kohaselt kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal raviteenuse osutamise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses. Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Seoses  COVID-19  kõrge levimise ohuga anname teada, et oleme katkestanud oma kliinikus plaaniliste patsientide vastuvõtu.  

Kõigiga kellel on broneeritud visiit sellel ajavahemikul kui kliinik on suletud, võetakse lähiajal ühendust, et kokku leppida uus vastuvõtuaeg.
Hoiame Teid kindlasti asjade edasise käekäiguga kursis ja anname täiendavat informatsiooni oma kodulehel  ja Facebookis. Meiega saate suhelda e-maili teel.  

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247
Vältimatut hambaravi eriolukorras osutavad:
 https://www.haigekassa.ee/uudised/valtimatu-hambaravi-inimestele-tagatud

Teadaanne - Kliinik on ajutiselt suletud!